Orientat a la Internet de les coses i la intel·ligència artificial.