Aquest curs correspon al mòdul MP04 del CFGS Automoció
Consta de 5 UF amb una durada de 6 hores setmanals (5h DUAL) i al llarg de tot el curs.