UF1 Maquillatge Social

UF2 Maquillatge de publicitat i espectacles

UF3 Bellesa de celles i pestanyes