M1_2N_UF3 TARDA

UNITAT FORMATIVA

UF3 HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL

NUCLIS FORMATIUS

NF1  MASSATGE ESTÈTIC

NF2: DIAGNOSIS DE LA PELL PELS TRACTAMENTS

NF3  SELECCIONAR L'ESPAI, ESTRIS, COSMÈTICS I APARELLS PELS TRACTAMENTS ESTÈTICS

NF4  TRACTAMENTS ESTÈTICS D'HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL

NF4  VALORACIÓ DEL RESULTATS